Wentylacja

     Oferujemy pełen zakres usług projektowych i wykonawczych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej dla obiektów o małej powierzchni oraz budynków o dużej kubaturze. W zakresie naszych opracowań są:

 • budynki przemysłowe,
 • budynki użyteczności publicznej,
 • budynki biurowe;
 • budynki handlowe;
 • budynki mieszkalne.

     Chcąc spełnić oczekiwania i wymagania Inwestora szukamy indywidualnych rozwiązań. Realizujemy instalacje, które wymagają z naszej strony wiedzy i doświadczenia. Nie obce są nam systemy wentylacji mechanicznej: zapewniające jakość powietrza w pomieszczeniach aseptycznych; zapewniające wymagane parametry powietrzne w halach produkcyjnych o szczególnych wymaganiach; obsługujące kryte pływalnie, baseny przydomowe, itp.

     Prowadząc realizację zadania projektowego zapewniamy montaż elementów instalacji wentylacyjnej; montaż elementów układu automatyki; uruchomienie instalacji wraz z regulacją; oraz zapewniamy serwis gwarancyjny zamontowanego układu.

     Zajmujemy się również unowocześnianiem już istniejących systemów wentylacyjnych.

     Instalujemy urządzenia znaczących na polskim rynku firm: Clima Product, Swegon, VTS, GEA, Aermec, Flakt Bovent i innych.

     Z naszej strony możemy zapewnić Państwu fachową obsługę w naszej pracowni projektowej oraz kompleksowy montaż instalacji wentylacyjnych.

Klimatyzacja

     Oferujemy pełen zakres prac projektowych w zakresie systemów klimatyzacyjnych dla budynków:

 • przemysłowych,
 • użyteczności publicznej,
 • biurowych;
 • handlowych.

     Nasze projekty w zależności od oczekiwań i wymagań Inwestora, powstają po uprzednim indywidualnym zapoznaniu się z problemem. Rozwiązania projektowe obejmują układy klimatyzacji oparte na wodzie lodowej oraz na systemach freonowych. Obejmują technologię źródła chłodu, rozprowadzenie instalacji, dobór i rozmieszczenie odbiorników chłodu. Zachęcamy wymagających Inwestorów do układów klimatyzacji opartej o inteligentne systemy VRV - realizujące chłodzenie jak i grzanie.

     Posiadamy również doświadczenie w instalacjach klimatyzacji precyzyjnej, wymaganej dla pomieszczeń o specjalnych uwarunkowaniach termicznych.

     Prowadząc realizację zadania projektowego zapewniamy montaż elementów systemu klimatyzacji; orurowanie instalacji; montaż elementów sterownia oraz zasilania elektrycznego; uruchomienie instalacji wraz z regulacją; oraz zapewniamy serwis gwarancyjny zamontowanego układu.

     Instalujemy urządzenia znaczących na polskim rynku firm: Daikin, Gea, Aermec i innych.

     Z naszej strony możemy zapewnić Państwu fachową obsługę w naszej pracowni projektowej oraz kompleksowy montaż instalacji klimatyzacyjnej.

Instalacje centralnego ogrzewania

     Oferujemy pełen zakres prac projektowych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania dla budynków:

 • przemysłowych,
 • użyteczności publicznej,
 • biurowych;
 • mieszkalnych wielorodzinnych.

     Projektowana instalacja opierać się może na grzejnikach płytowych, konwektorach bądź na ogrzewaniu podłogowym. Realizowane przez nas projekty obejmują również rozwiązania technologiczne źródeł ciepła:

 • kotłowni: gazowych, olejowych,
 • węzłów cieplnych
 • układów współpracujących z instalacją solarną.

     Dla kompleksowego opracowania dokumentacji instalacji c.o. projekt zawiera również rozwiązania wewnętrznej instalacji gazowej.

     Prowadząc realizację zadania projektowego zapewniamy montaż elementów instalacji c.o.; elementów kotłowni bądź węzła cieplnego; uruchomienia instalacji, oraz zapewniamy serwis gwarancyjny zamontowanego układu.

     Zajmujemy się również modernizacją już istniejących źródeł ciepła.

     Instalujemy urządzenia znaczących na polskim rynku firm: Junkers, Viessman, Buderus i innych.

     Z naszej strony możemy zapewnić Państwu fachową obsługę w naszej pracowni projektowej oraz kompletny montaż instalacji c.o.

Instalacje wodno-kanalizacyjne

     Oferujemy pełen zakres prac projektowych w zakresie instalacji wodnych i kanalizacji sanitarnej dla budynków:

 • przemysłowych,
 • użyteczności publicznej,
 • biurowych.

     Projektowana i wykonywana przez naszą firmę instalacja wody użytkowej może być realizowana w technologii:

 • rur stalowych - spawanych,
 • rur miedzianych,
 • rur tworzywowych zgrzewanych.

     Zapewniamy kompleksowy montaż w/w instalacji wraz z białym montażem przez nasz wyspecjalizowany zespół instalatorów.

Montaż klimatyzacji Poznań, montaż wentylacji Poznań, montaż instalacji sanitarnych Poznań.